Wettelijke vermeldingen

Quplace / Wettelijke vermeldingen

Deze website maakt gebruik van de webanalyse-service Google Analytics van het bedrijf Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt „Cookies“, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen (door uw webbrowser) en waarmee wij uw gebruik van de website tijdens uw bezoek kunnen analyseren. De gegevens die via de Cookies worden verzameld betreffende uw gebruik van de website worden overgedragen naar een server van Google in de VS en worden ter plaatse opgeslagen. Wanneer het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, zal dit adres echter vooraf door Google worden verkort in de lidstaten van de Europese Unie en in de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden overgedragen aan een server van Google in de VS en daarna worden verkort. Google gebruikt deze gegevens voor rekening van de eigenaar van deze website, om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten op te stellen over de activiteit van de bezoekers en deze gegevens door te sturen naar externe diensten die verbonden zijn met het gebruik van de website en van internet. Google zal het IP-adres dat uw browser heeft overgedragen in het kader van Google Analytics niet koppelen aan andere Google-gegevens. U kunt de installatie en het gebruik van Cookies uitschakelen door eenvoudigweg uw browserinstellingen aan te passen. Wij willen hierbij wel vermelden dat het dan mogelijk is dat u geen optimale toegang hebt tot alle functies van de website. U kunt echter de opslag van uw persoonlijke gegevens (inclusief uw IP-adres) als gevolg van deze Cookies en het gebruik van de website, alsook het gebruik van deze gegevens door Google, vermijden door de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

De definities van „Cookies“ op Wikipedia vindt u terug op :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.QUPLACE.COM EN PRIVACYBELEID

Toegang tot deze website en het gebruik ervan zijn onderworpen aan onderstaande gebruiksvoorwaarden („Gebruiksvoorwaarden“). Wij willen u vragen deze voorwaarden grondig te lezen alvorens u de website op eender welke wijze gebruikt. Door deze website nadien te bezoeken of deze te gebruiken, geeft u aan dat u volledig akkoord gaat met deze voorwaarden. Indien u zich niet goed voelt bij deze voorwaarden, of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, willen wij u vragen om deze website niet verder te gebruiken.

 

  1. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITE

 

Op deze website worden toestellen weergegeven die onmiddellijk verloren personen, dieren en voorwerpen geolokaliseren. Deze worden online verkocht vanuit de regio DOORNIK (BELGIUM). De weergegeven foto‘s zijn niet-contractueel.

 

  1. CONTACTGEGEVENS

 

Indien u meer informatie wenst of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de heer Sébastien POLIART (hierna genoemd „De Eigenaar“) op volgend adres (maatschappelijke zetel van het bedrijf): Rue des Jardins 6 te 7500 DOORNIK (BELGIUM).

 

  1. AARD VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE

 

De beschikbare informatie op deze website is van algemene aard. Deze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet dienst doen als persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden informatie zijn beschikbaar onder „de huidige omstandigheden“ en zonder dat garanties worden geleverd. Foto‘s, afbeeldingen en voorstellingen zijn niet-contractueel. Het gebruik van deze website en de gegevens die erop staan, is dan ook exclusief op uw eigen risico.

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

 

„De Eigenaar“ levert aanzienlijke inspanningen opdat de aangeboden informatie volledig, correct, uitgebreid en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen er toch fouten in deze gegevens sluipen. Indien er fouten in de verspreide informatie staan of indien sommige gegevens onbeschikbaar zijn, zullen wij alles in het werk stellen om de situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien u fouten vaststelt in de ter beschikking gestelde informatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met „De Eigenaar“. /r/n/r/n“De Eigenaar“ probeert de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele storingen als gevolg van technische fouten zo veel mogelijk te beperken. „De Eigenaar“ kan de mogelijkheid echter niet uitsluiten dat er kwaadwillige technische handelingen of onbevoegde activiteiten plaatsvinden. Daardoor kan „De Eigenaar“ niet garanderen dat de toegang tot de website niet op een andere manier onderbroken wordt of storingen ondervindt omwille van dergelijke problemen. Tevens kan „De Eigenaar“ in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirect schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de ter beschikking gestelde informatie. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van gegevens.

 

  1. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Tenzij anders vermeld, mogen de teksten op deze website gratis worden gereproduceerd voor niet-commercieel gebruik en openbaar worden verspreid. Alle eerdere toestemmingsaanvragen voor de reproductie of de openbaarmaking van bepaalde teksten zullen uitdrukkelijk worden vermeld. De foto‘s die op deze website staan, mogen slechts worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt na de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van „De Eigenaar“. De video‘s die op deze website staan, mogen slechts worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt na de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van „De Eigenaar“.

 

  1. WIJZIGINGEN

 

„De Eigenaar“ behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke voorwaarden persoonlijk regelmatig te raadplegen. Deze gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst herzien en gewijzigd op 01/12/2017.

 

  1. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

„De Eigenaar“ respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Volgens de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kunt u op uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag bij de eigenaar de wijziging of verwijdering van deze gegevens aanvragen.

 

  1. UGEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Bij de bestelling van een product of een dienst, zowel in een verkooppunt als in het webshop-gedeelte van deze website, verzamelen wij in elk geval de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer en e-mailadres. Er worden eveneens (persoonlijke) gegevens verzameld wanneer iemand onze website bezoekt. Dit kan gaan om persoonlijke gegevens die de bezoeker zelf invult op de contactpagina, zoals zijn e-mailadres, naam, privéadres of telefoonnummer. Wij kunnen tevens gegevens verzamelen die aangeven welke pagina‘s u op onze website bezoekt, op welke links u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en op welke manier. Zonder gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens kan „De Eigenaar“ zijn diensten niet tot uw beschikking stellen. „De Eigenaar“ werkt samen met partnerbedrijven om bijvoorbeeld diensten aan te bieden of onbetaalde facturen te innen. Het is dus mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens aan partnerbedrijven doorgeven. Wij verwachten dat deze partners de wet op de privacy respecteren. Deze partners wordt gevraagd om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en uitsluitend voor het gevraagde doeleinde te gebruiken. Het is verboden om deze voor andere doeleinden te gebruiken. „De Eigenaar“ kan wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en/of aan derden door te geven. Bijvoorbeeld aan een bevoegde autoriteit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. „De Eigenaar“ kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing- en commerciële activiteiten. Uw gegevens worden dan gebruikt voor promoties of informatie die via de post, telefonisch of elektronisch (onder andere per e-mail) worden verstuurd. „De Eigenaar“ verkoopt de persoonlijke gegevens van zijn klanten niet aan derden voor hun eigen marketingactiviteiten. „De Eigenaar“ kan uw persoonlijke gegevens gebruiken in het kader van onderzoeken en analyses om op die manier zijn website en diensten te verbeteren.

 

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

Deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de gerechtshoven en rechtbanken van Doornik bevoegd zijn.